Lina vom Luisenhof

Lina vom Luisenhof
Lina vom Luisenhof

press to zoom
Lina vom Luisenhof
Lina vom Luisenhof

press to zoom
Lina Swiss Champion
Lina Swiss Champion

press to zoom
Lina vom Luisenhof
Lina vom Luisenhof

press to zoom
1/10

ZB-NR.128801 / WT:09.05.2016

HD free / ED free / JLPP n/n 

BH / ZTP / IGP3 / Multi V1

V:Artos vom Saaleufer

M:Amely vom Luisenhof

LINA is SWISS SHOW CHAMPION!!!

2017_05 KS Österreich - V2 Res.JCAC - Vize Club Youth Siegerin Austria 2017" 


2017_05 ES Dortmund - V2 Res. JCAC, Res.Anw.Dt.VDH-JCH, "Vize Europe Youth Siegerin 2017"

 

3 day CACIB in GENEVA SWITZERLAN
09.11.2018 Friday V1 CAC
10.11.2018 Saturday V1 CAC Res.CACIB
11.11.2018 Sunday V1 CAC Res.CACIB

2019_04 KS Österreich - V1 CACA

6. Markgräfler - Spezialzuchtschau 01.05.2019

Champion Klasse: V1 / CAC / Anw.Dt.Ch.VDH

SKG Klub Sieger Swiss 04.052019

Champion Klasse: V1 CAC 

VDH Europasieger-Ausstellung 17.05.2019

Champion Klasse: V2 Res. Anw.Dt.Ch.VDH

             "Vize Europe Siegerin 2019" 

37. Badenschau 16.06.2019

Champion Klasse: V1 CAC / BOB /Anw.Dt.Ch.VDH

                     "Badensiegerin 2019"

10. Reichsstadtschau 23.06.2019

Champion Klasse: V1 Res.CAC /  Anw.Dt.Ch.VDH

2. Wiesentäler Spezialzuvhtschau 28.07.2019

Champion Klasse: V1 / Anw.Dt.Ch.VDH

IRA Ludwigshafen 10.08.2019

Champion Klasse: V1 / CAC / CACIB / BOB    Anw.Dt.Ch.VDH /     "Rheinlandpfalzsiegerin"

ADRK 49. Klubsieger-Zuchtschau 01.09.2019

Champion Klasse: V2 Res.Anw.Dt.Ch.VDH